“DNA” by sheelamohan, źródło: freedigitalphotos.net

  Jak wygląda test DNA

  Badania DNA przy obecnym stanie wiedzy medycznej mają bardzo wiele różnych zastosowań. Dzięki nim dowiemy się nie tylko o tym, jakie choroby nam zagrażają, ale również możemy potwierdzić ojcostwo, określić optymalną dla danej osoby dietę lub sprawdzić, jakie środki farmakologiczne najlepiej podziałają na dane schorzenie. Jak właściwie wyglądają takie badania i jaką wiedzę przynoszą?

  Test na ojcostwo – markery i allele
  Wszystko zależy od tego, do jakich celów jest nam potrzebne badanie. Skupmy się na teście na ojcostwo – czyli najczęściej wykonywanym badaniu genetycznym. Test taki polega na analizie DNA, czyli kwasu deoksyrybonukleinowego, który jest nośnikiem genów. Znajduje się on w jądrze niemal każdej komórki znajdującej się w naszym ciele, dlatego do przeprowadzenia badania wystarczy po prostu mała próbka śliny, zużyta chusteczka do nosa, szczoteczka do zębów czy wszelkie przedmioty, na których mogą występować komórki. Najczęściej jednak do badań ojcostwa pobiera się wymaz z wewnętrznej części jamy ustnej. Test na ojcostwo wykonywany jest w oparciu o tzw. markery STR, których cechą charakterystyczną jest obecność wielokrotnie powtórzonych kilku par zasad w niektórych odcinkach DNA. Badaniu poddawanych jest zwykle kilkanaście markerów STR oraz marker pozwalający na określenie płci. Jeśli chodzi o potwierdzenie ojcostwa, test taki osiąga pewność w wysokości 99,9999%, zaś jeśli chodzi o jego wykluczenie – jest to pełne 100%.

  Aby potwierdzić ojcostwo, co najmniej połowa alleli (cech) dziecka musi być zgodna z allelami ojca. Wykluczenie ojcostwa następuje w przypadku, gdy w co najmniej 3 markerach nie wystąpią cechy wspólne u dziecka oraz rzekomego ojca. Jeżeli cechy ojca i dziecka nie zgadzają się tylko w jednym lub dwóch markerach, wtedy możemy mieć do czynienia z mutacją. W takiej sytuacji, aby stwierdzić, czy dana osoba rzeczywiście nie jest ojcem dziecka, konieczne jest rozszerzenie badań o dodatkowe układy STR.

  W łonie i poza łonem matki
  W niektórych przypadkach badania genetyczne wykonuje się już w czasie ciąży, jednak niosą one za sobą pewne ryzyko poronienia i wykonywane są głównie ze względów zdrowotnych, aby wykryć u dziecka wady rozwojowe i choroby genetyczne. Pobranie materiału do takich badań, nazywane amniopunkcją, wykonywane jest tylko na zlecenie lekarza, jeżeli istnieje podwyższone ryzyko choroby genetycznej, np. w przypadku, gdy przyszła mama ma skończone 35 lat. Im kobieta jest starsza, tym większe jest prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z zespołem Downa lub inną chorobą genetyczną. Pobranie próbki do badań jest nieco nieprzyjemne, ponieważ wymaga przebicia powłok brzusznych i pobrania odrobiny płynu pod kontrolą USG. Amniopunkcja może być zlecona również w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej ilości płynu owodniowego i przy jej okazji można wykonać badanie DNA dziecka.

  Jak widać, biologia molekularna jest nauką, dzięki której możemy zdobyć istotne informacje o sobie i członkach naszej rodziny, nawet już w trakcie ich życia płodowego. Warto korzystać z dobrodziejstw takiej techniki, nawet gdy okoliczności życiowe nas do tego nie zmuszają. Jedną z firm wykonujących takie badania jest Genetic Lab. Kompleksowe badanie predyspozycji genetycznych do wielu chorób można wykonać sobie, swojemu dziecku, oczywiście już po jego urodzeniu, oraz osobom z najbliższej rodziny. Pozwoli to odpowiednio dbać o naszych bliskich, ponieważ będziemy posiadali szczegółową wiedzę o podatności na wiele chorób. Takie postępowanie profilaktyczne może dać członkom naszej rodziny długie i szczęśliwe życie.

  *foto: “DNA” by sheelamohan, źródło: freedigitalphotos.net

  Jak ważna jest odpowiednia pościel dla osoby z problemami alergicznymi?

  Chandra? Potraktuj ją zakupami!

  Napisz komentarz